імені Д.Ф. Чеботарьова
 

Безруков Владіслав Вікторович – директор інституту, завідувач лабораторії фізіології

Академік Національної  академії медичних наук України з 28.12.2011 р., доктор медичних наук (1983), професор (1998), Заслужений діяч науки і техніки України (1998), лауреат премії ім. М. Д. Стражеска НАН України (2000) та премії ім. Т. І. Єрошевського (Росія, 2001), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003), директор ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (з 1988), завідувач лабораторії соціальної геронтології (1989 — 2004), завідувач лабораторії фізіології ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (з 1999 р.).
Основні напрями науково-дослідної роботи: фізіологія старіння (вивчення змін в нейрогуморальній регуляції кровообігу, систем антиоксидантного захисту та оксиду азоту, ендотеліальної дисфункції гіпоталамічних механізмів старіння організму, вікових особливостей гіпоталамічної регуляції вегетативних та ендокринних функцій, ролі гіпоталамічних порушень в розвитку віково-залежної патології, гіпоталамічних впливів на тривалість життя, нових підходів до подовження життя в експерименті) та соціальна геронтологія (вивчення феномену довголіття, прискореного старіння населення України, соціально-гігієнічних факторів ризику розвитку віково-залежних захворювань, оцінка стану здоров’я та потреб у різних видах медико-соціальної допомоги людям похилого віку).
B. B. Безруков — президент наукового медичного товариства геронтологів та геріатрів України, член рад Міжнародної та Європейської асоціацій геронтологів і геріатрів, почесний член наукових товариств геронтології та геріатрії Росії та Румунії, голова спеціалізованої вченої ради при Інституті геронтології НАМН України, радник ВООЗ і ООН, головний редактор журналу «Проблемы старения и долголетия», член редакційних рад низки вітчизняних та зарубіжних журналів.
Нагороджений орденами Ярослава Мудрого V ст., «Кадетська слава» I ст., «За добросердечие и жертвенность», відзнакою НАН України «За наукові досягнення», Почесними грамотами МОЗ та НАМН України, двома відзнаками Комітету ВР з питань охорони здоров`я «За охорону здоров`я нації», Почесною грамотою та Знаком Пошани Київського міського голови, Знаком пошани Подільського району у місті Києві, Знаком Пошани Київської міської профспілки працівників охорони здоров`я, медалями «За служение Родине с детства», «Ветеран праці», «В память 1500-ліття Києва» та іншими ювілейними нагородами.
Автор понад 600 наукових праць, в тому числі 24 монографій та посібників, 4 авторських свідоцтв. Підготував 4 докторів та 13 кандидатів наук