імені Д.Ф. Чеботарьова
 

ЛАБОРАТОРІЯ ЕПІГЕНЕТИКИ

Керівник – доктор медичнх наук, професор Олександр Михайлович ВАЙСЕРМАН

Лабораторія епігенетики створена у 2010 р. на базі лабораторії молекулярної генетики, яку очолював доктор біологічних наук Олександр Якович Літошенко.

Основні напрями досліджень:вивчення ролі епігенетичних процесів (змін експресії генів, не пов’язаних зі змінами у структурі ДНК) у формуванні потенціалу життєздатності організму та схильності до широкого спектру захворювань;пошук функціональних взаємозв’язків між різними генетичними факторами, що беруть участь у контролі тривалості життя;вивчення генетичних і метаболічних каскадів та систем регуляції старіння з метою розробки методів і засобів подовження тривалості життя.

Співробітниками лабораторії доведено можливість збільшення тривалості життя Drosophila melanogaster за допомогою інгібіторів деацетилазгістонів, які впливають на експресію генів завдяки модифікації (деацетилюванню) гістонів і змінам внаслідок цього конформації хроматину. Також продемонстровано, що подовжити тривалість життя комах можна за допомогою модифікації умов їх розвитку, а саме зменшення концентрації поживних речовин у кормі, а також збільшення щільності личинкової популяції. Ці зміни пов’язані з суттєвими змінами рівня експресії асоційованих з довговічністю генів.

Визначено асоціацію поліморфних варіантів певних генів з ризиком виникнення хвороб Паркінсона і Альцгеймера в українській популяції. Встановлено, що порушення вуглеводного обміну у людей похилого віку асоційовані з вкороченням довжини теломер лейкоцитів периферійної крові. Виявлено підвищений ризик захворювання на цукровий діабет 2 типу у когорті людей, народжених під час Голодомору 1932-1933 років. Планується продовжити дослідження довгострокових наслідків Голодомору на епігенетичному рівні. В перспективі також визначення довжини теломер і активності теломерази у людей похилого віку з різними залежними від віку захворюваннями.

Лабораторія оснащена сучасним обладнанням кращих світових виробників. Це, зокрема, мікроскоп Fluorescence Olympus, конфокальний раманівський мікроскоп, термоциклер ДНК Chromo4 (Bio-Rad), інструмент для електрофорезу, зчитувач пластин Varioskan Flash (Thermo Scientific) для вимірювання концентрації ДНК/РНК/білка, а також для здійснення ELISA, центрифуги G-Force, інкубатор для клітинних культур, морозильник  (-80°С), контейнери з рідким азотом для зберігання зразків та реагентів, система очищення води Millipore, а також окрема кімната, спеціальнообладнана для виділенні ДНК і РНК.

Контакти: телефон моб. +38 (050) 216-2151.

Власний сайт лабораторії

Запитання або повідомлення для зав.лаб.епігенетики
Всі поля обов'язкові до заповнення