імені Д.Ф. Чеботарьова
 

ЛАБОРАТОРІЯ ПАТОФІЗІОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Керівник – академік НАМН України, член-кор. НАН України та РАМН, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Геннадій Михайлович БУТЕНКО

Лабораторію створено у 1977 р. після об’єднання лабораторій патологічної фізіології, яку у 1958-1976 рр. очолював академік АМН СРСР Микола Миколайович Горєв, та лабораторії імунології, керівником якої був доктор медичних наук, професор Павло Дорофійович Марчук.

Основним напрямком досліджень лабораторії є з’ясування причин, механізмів і наслідків змін в імунній системі при старінні. Головним завданням експериментальних і клінічних досліджень наукового колективу є пошук і розробка засобів корекції вікових порушень стану імунної системи, зокрема імунного дефіциту і аутоімунності.

В дослідженнях по експериментальній імунології з’ясовані механізми розвитку вікових змін в системі імунітету, в т.ч. з використанням методу гетерохронних химер; визначено роль тимусу в нейроендокринно-імунних взаємодіях при старінні і розвитку стресових реакцій. Одержано нові дані щодо ролі епіфізу мозку в регуляції циркадіанних і циркануальних ритмів функцій імунної та ендокринної систем у тварин різного віку. Результати досліджень мають важливе значення для спрямованої корекції порушених біологічних ритмів організму. Вивчені імунні та ендокринні механізми розвитку структурно-функціональних порушень кісткової тканини при старінні; показано вплив індукторів інтерфероногенезу на стан імунної системи при старінні.

В розробках з клінічної імунології досліджено зв’язок вікових змін в імунній та нейроендокринній системах з розвитком вікової патології(ішемічної хвороби серця, гіпертонічної хвороби, остеопорозу); з’ясовані механізми змін циркадіанних та цирканнуальних ритмів функцій імунної системи при старінні та патології, доведена можливість корекції порушень цих ритмів мелатоніном і пептидними факторами епіфізу мозку.

Для вивчення механізмів розвитку вікових змін в органах та системах при старінні розроблені оригінальні модельні системи (гетерохронні химери, гетерохронний парабіоз) і підходи до оцінки імунного статусу літніх людей; показана роль імунологічних механізмів в патогенезі основних форм патології, обумовленої віком (атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, паркінсонізму, хвороби Альцгеймера та ін.).

Лабораторія акредитована для проведення експериментальних та клінічних лабораторних досліджень, доклінічних випробувань фармакологічних засобів.

Нагороди і відзнаки. Горєв М.М. – Державна премія УРСР (1984), премія ім. О.О. Богомольця НАН України (1962). Бутенко Г.М. – Заслужений діяч науки і техніки України (2002), Державна премія УРСР (1982), Державна премія України (1999), премія ім. О.О. Богомольця НАН України (1997).

Контакти: телефон: +38 (044) 432-9983.