імені Д.Ф. Чеботарьова
 

ЛАБОРАТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕРОНТОЛОГІЇ

Керівник – доктор медичних наук, професор Віра Володимирівна ЧАЙКОВСЬКА

Лабораторія створена у 1988 р., її першим керівником до 1999 р. був доктор медичних наук, професор Владислав Вікторович БЕЗРУКОВ.

Основні напрями досліджень: розробка методології та інструменту визначення потреб літніх людей у медичній, соціальній та психологічній допомозі; формування стандартів надання геріатричних послуг населенню; методологічні засади навчання медичних і соціальних працівників наданню допомоги людям літнього віку.

В напрямку розробки стандартів надання різних видів геріатричних послуг створена Концепція державної системи геріатричної допомоги населенню України. Її найбільш вагомими складовими частинами є модель геріатричної спрямованості у діяльності сімейного лікаря; модель надання геріатричної допомоги у стаціонарах вдома; модель надання геріатричної допомоги у лікарняних закладах; модель надання геронтопсихіатричної допомоги;модель роботи відділення медичної реабілітації в поліклінічних відділеннях; модель роботи відділення медико-соціальної реабілітації в територіальних центрах соціального обслуговування населення; модель організації паліативної допомоги хворим похилого віку на рівні сім’ї і громади; Державний стандарт (модель)  допомоги вдома особам літнього віку, немічним та невиліковно хворим. Професор В.В.Чайковська – експерт МОЗ України за напрямом «Паліативна та хоспісна допомога. Геріатрія».

Наукові розробки використані при підготовці нормативних документів вищої законодавчої і виконавчої влади: Законів України «Про соціальні послуги», «Про реабілітацію інвалідів», «Про соціальний захист ветеранів праці та інших громадян похилого віку», Державних стандартів соціальних послуг населенню України, Стратегії державної політики з питань старіння на період до 2022 р., постанов та наказів МОЗ та Мінсоцполітики України щодо надання допомоги людям літнього віку.

У 2016 р. створено  Центр додаткової професійної освіти, головною метою якого є підготовка персоналу в сфері надання медико-соціальних послуг людям похилого віку. З 2018 року в тісній співпраці з Міністерством соціальної політики України виходячи з сформованого соціального запиту на підготовку фахівців з догляду за людьми похилого віку, на постійній основі  розпочали свою роботу курси для соціальних робітників, молодшого та середнього медична персоналу будинків-інтернатів для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Нагороди і відзнаки. Чайковська В.В. – лауреат регіонального конкурсу міжнародних академій рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна» (2012), почесний професор КазНМУ ім. С.Д. Асфендіярова. Нагороджена почесним знаком ООН за організацію волонтерського руху в Україні (2008), медаллю «20 років незалежності України» (2012), медаллю Верховної Ради України «За охорону здоров’я нації» (2015), почесною медаллю КазНМУ (2015) за організацію системи геріатричного навчання в Казахстані.

Запитання або повідомлення для керівництва лабораторії соціальної геронтології
Всі поля обов'язкові до заповнення