імені Д.Ф. Чеботарьова
 

Архів надходжень до картотеки за 23 лютого 2021 р.

1.    ARIA-EAACI: тактика лікування астми в умовах пандемії COVID-19 // J. Bousquef та ін. // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 40.
2.    COVID-19 у дітей: останні новини // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 41.
3.    В Україні погіршився рівень виявлення туберкульозу. «Лікарі без кордонів» наголошують на важливості безперервного лікування туберкульозу під час COVID-19 // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 21.
4.    Довжина теломер у хворих на цукровий діабет 2-го типу та її зв’язок із метаболічним профілем / М.С. Романенко, Л.Л. Синєок, Д.С. Краснєнков, О.Г. Забуга, Л.В. Півень, Н.С. Наумчук та ін. // Фізіологіч. журнал. – 2020. – Т. 66, № 6. – С. 49 – 55.
5.    Карабань И.Н. Рекомендации по питанию и гимнастике для пациентов с болезнью Паркинсона / И.Н. Карабань, Н.В. Карасевич, Т.В. Гасюк. – К.: Бурда-Украина, 2020. – 32 с. – ISBN 978-617-7281-32-9.
6.    Коваль О.А. Можливості статинотерапії у хворих на COVID-19 / О.А. Коваль // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 6 (73). – С. 21.
7.    Копча В.С. Патогенетична терапія коронавірусної пневмонії при COVID-19 / В.С. Копча, А.М. Бондаренко // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 10 – 13.
8.    Нове застосування 0,5% розчину повідон-йоду в отоларингологічній практиці під час пандемії COVID-19 // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 39.
9.    Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона / за ред. І.М. Карабань. – К.: ТОВ «Медичний журнал «Нейроньюс», 2017. – 84 с.
10.    Спадковий ангіоневротичний набряк: клінічна картина та доступні стратегії лікування // Здоров’я України (пульмонологія). – 2020. – № 3 (52). – С. 14 – 15.
11.    Тищенко Ю.М. Роль В-амілоїду в нормі та при хворобі Альцгеймера / Ю.М. Тищенко, О.О. Лук’янець // Фізіолог. журн. – 2020. – Т. 66, № 6. – С. 88 – 96.
12.    Усі грані статинотерапії: на стику спеціальностей // Здоров’я України (кардіологія). – 2020. – № 6 (73). – С. 8.