імені Д.Ф. Чеботарьова
 

Архів надходжень до картотеки за 9 лютого 2021 р.

1.    Clinical characteristics and outcomes of patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) and rheumatic disease: a comparative cohort study from a US’ hot spot’ / K.M. D’Silva, N. Serling-Boyd, R. Wallwork in. it // Annals of the Rheumatic Disease. – 2020. – September, Vol. 79, Issue 9. – P. 1156 – 1162.
2.    Clinical characteristics of 17 patients with COVID-19 and systemic autoimmune disease: a retrospective study / Y. Huang, Z. Chen, Y. Wang in. it // Annals of the Rheumatic Disease. – 2020. – September, Vol. 79, Issue 9. – P. 1163 – 1169.
3.    Historically controlled comparison of glucocorticoids with or without tocilizumab versus supportive care only in patients with COVID-19-associated cytokine storm syndrome: results of the CHIC study / S. Ramiro, R.L. Mostard, C. Magro-Checa in. it // Annals of the Rheumatic Disease. – 2020. – September, Vol. 79, Issue 9. – P. 1143 – 1151.
4.    Lung involvement in macrophage activation syndrome and severe COVID-19: results from a cross-sectional study to assess clinical, laboratory and artificial intelligence-radiological differences / P. Ruscitti, F. Bruno, O. Berardicurti in. it. //Annals of the Rheumatic Disease. – 2020. – September, Vol. 79, Issue 9. – P. 1152 – 1155.
5.    Prevalence of hospital PCR-confirmed COVID-19 cases in patients with chronic inflammatory and autoimmune rheumatic disease / J.L. Pablos, L. Abasolo, J.M. Alvaro-Gracis in. it // Annals of the Rheumatic Disease. – 2020. – September, Vol. 79, Issue 9. – P. 1170 – 1173.
6.    Shared pathways, targets and biomarkers of sleep apnea and gout / Chen Jianchun, Zhou Pan, Tan Wei in. it // Укр. терапевтич. журнал. – 2020. – № 4. – С. 83 – 90.
7.    Аналіз впливу серміону на церебральну гемодинаміку в пацієнтів похилого віку, які перенесли ішемічний інсульт / С.М. Кузнєцова, В.В. Кузнєцов, Н.О. Скачкова, Т.В. Зазгарська // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 44 – 48.
8.    Асоціація між біологічним віком, клініко-біохімічними показниками, виявами когнітивних порушень і показниками здоров’я у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О.В. Колеснікова, О.Є. Запровальна, А.О. Радченко, А.В. Потапенко // Укр. терапевтич. журнал. – 2020. – № 4. – С. 5 – 15.
9.    Бабкина Ю.А. Влияние COVID-19 на течение эпилепсии и возникновение приступов de novo / Ю.А. Бабкина // НейроNEWS. – 2020. – № 10 (121). – С. 9 – 16.
10.    Бурчинский С.Г. Возможности фармакотерапевтической коррекции когнитивных и аффективных нарушений при эпилепсии / С.Г. Бурчинский // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 66 – 72.
11.    Вторинна профілактика інсульту: що нам відомо про цилостазол? // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 33.
12.    Глазовська І.І. Роль ультразвукового дуплексного сканування судин орбіти очей у хворих із порушенням вуглеводного обміну / І.І. Глазовська, Т.М. Козаренко, Ю.Б. Журавльова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 59 – 62.
13.    Демченко А.В. Транскраніальна магнітна стимуляція при лікуванні моторних та немоторних симптомів хвороби Паркінсона / А.В. Демченко, Дж.Н. Аравіцька, А.В. Ревенько // Укр. неврологіч. журнал. – 2020. – № 4. – С. 5 – 10.
14.    Ефекти стовбурових клітин пуповидної крові при експериментальному ушкодженні міокарда / П.П. Клименко, О.В. Кучук, В.М. Кирик та ін. // Клін. хірургія. – 2013. – № 7. – С. 56 – 60. – 9543-от.
15.    Єна Л.М. Побічні ефекти антигіпертензивних препаратів у старечому віці / Л.М. Єна, В.О. Артеменко, М.Г. Ахаладзе // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 5 – 9.
16.    Зленко О.Б. Лабораторна діагностика туляремії (імуноферментний аналіз та полімеразна ланцюгова реакція), епізоотологічний моніторинг і генотипування збудника: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.. б. н.: 03.00.20 – біотехнологія / О.Б. Зленко. – К., 2021. – 21 с.
17.    Канадські рекомендації щодо методів реабілітації після інсульту // НейроNEWS. – 2020. – № 10 (121). – С. 46 – 52.
18.    Карабань І.М. Сучасні аспекти діагностики й медикаментозної терапії хвороби Паркінсона / І.М. Карабань, Н.В. Карасевич // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 63 – 72.
19.    Копча В.С. Патогенетична терапія коронавірусної пневмонії при COVID-19 / В.С. Копча, А.М. Бондаренко // Здоров’я України. – 2020. – № 23 (492). – С. 18 – 21.
20.    Кузнецов В.В. Гендерные и полушарные особенности состояния мозгового кровотока у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / В.В. Кузнецов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 16 – 28.
21.    Кузнецов В.В. Статини в системі профілактики інсульту / В.В. Кузнецов, Т.Ю. Романюк, Л.А. Шевченко // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 16 – 24.
22.    Кузнєцов В.В. Церебролізин у системі нейрогеріатричної реабілітації хворих, які перенесли ішемічний інсульт / В.В. Кузнєцов // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 35 – 42.
23.    Кузнєцова С.М. Вікові особливості постінсультної реорганізації церебральної гемодинаміки / С.М. Кузнєцова, С.Г. Мазур, Н.А. Скачкова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 30 – 34.
24.    Луговской С.П. Особенности метаболизма железа и его роль в процессах канцерогена / С.П. Луговской, И.П. Лубянова, П.П. Клименко // Укр. журн. з пробл. мед. праці. – 2013. – № 2 (35). – С. 55 – 63. – 9544-от.
25.    Маслова І.Г. Фактори впливу на інтенсивність больового синдрому та функціонування хворих із болем у спині різної локалізації / І.Г. Маслова // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 76 – 77.
26.    Насонова Т.І. Асоційовані з когнітивними порушеннями нейровізуалізаційні зміни в пацієнтів із мігренню (огляд літератури) / Т.І. Насонова, М.П. Магурчак // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 74 – 75.
27.    Настанови щодо скринінгу та лікування депресії у пацієнтів із гострим коронарним синдромом // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 43 – 46.
28.    Нові можливості фармакотерапії депресії: у фокусі ангедонія та емоційне притуплення // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 12 – 14.
29.    Особливості лікування хворих на жовчнокам’яну хворобу в період пандемії // Здоров’я України (гастроентерологія). – 2020. – № 4 (58). – С. 17.
30.    Персоналізована терапія хронічного болю: погляд психіатра // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 30.
31.    Перспективи застосування галогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин для захисту жирового трансплантата від тканинної резорбції / О.В. Кучук, В.М. Кирик, П.П. Клименко та ін. // Клінічна хірургія. – 2013. – № 2. – С. 60 – 63. – 9545-от.
32.    Петрик Н.І. Ефективність комбінованої антигіпертензивної терапії в поєднанні зі статинотерапією у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла / Н.І. Петрик, М.М. Сурмило, А.А. Ковальова // Укр. терапевтич. журнал. – 2020. – № 4. – С. 31 – 40.
33.    Поліморбідність та її тяжкість у хворих на гіпертонічну хворобу в похилому й старечому віці / Л.М. Єна, В.В. Кузнєцов, Г.М. Христофорова, О.Г. Гаркавенко, В.О. Артеменко, М.Г. Ахаладзе // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 1 – 2. – С. 25 – 29.
34.    Попович В.І. Чи можна верифікувати діагноз COVID-19 на основі клінічної картини? / В.І. Попович // Здоров’я України. – 2020. – № 24 (493). – С. 15.
35.    Психічне здоров’я медичних працівників в умовах пандемії COVID-19 / В.Я. Пішель, Т.Ю. Ільницька, С.А. Чумак та ін. // НейроNEWS. – 2020. – № 10 (121). – С. 20 – 22.
36.    Романенко В.І. Біль у нижній частині спини: сучасні погляди на лікування / В.І. Романенко // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 31 – 34.
37.    Русланов Д.В. Психотерапия страха: пути и новые решения / Д.В. Русланов // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 17 – 19.
38.    Слободін Т.М. Проблема болю у спині: оптимальні методи лікування спондилоартрозу / Т.М. Слободін // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 35.
39.    Слободін Т.М. Чи здатний коронавірус SARS-CoV-2 ушкоджувати нервову систему? / Т.М. Слободін // Здоров’я України. – 2020. – № 23 (492). – С. 46.
40.    Супрун Е.В. Обґрунтування застосування пентоксифіліну в комплексній терапії COVID-19 / Е.В. Супрун // Укр. терапевтич. журнал. – 2020. – № 4. – С. 48 – 54.
41.    Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги: деменція // Журн. неврології ім. Б.М. Маньковського. – 2020. – Т. 8, № 3 – 4. – С. 73 – 100.
42.    Хвороба Паркінсона та нейрокогнітивні порушення: чи є світло у темряві / доповідь І.М. Карабань // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 26 – 27.
43.    Чабан О.С. COVID-19 і соматизована депресія: що змінилося? / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2020. – № 23 (492). – С. 47.
44.    Чабан О.С. Когнітивні порушення, пов’язані з віком: «тиха» епідемія, що загрожує людству / О.С. Чабан // Здоров’я України. – 2020. – № 23 (492). – С. 39.
45.    Чабан О.С. Когнітивні порушення, пов’язані з віком: «тиха» епідемія, що загрожує людству / О.С. Чабан // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 50.
46.    Чіткі відповіді на відкриті запитання щодо терапії хвороби Паркінсона // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 28 – 29.
47.    Як обрати оптимальний антидепресант для пацієнта з коморбідною патологією // Здоров’я України (неврологія). – 2020. – № 4 (55). – С. 25.