імені Д.Ф. Чеботарьова
 

Додаток до 60-річчя Інституту

Анонс
Додатку «Проблеми старіння та довголіття»
до 60-річчя ДУ «Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»

Історія Інституту геронтології, його лабораторій і відділів, вклад  фахівців, що стояли у витоків сучасної геронтологіїї та геріатрії, їх учнів і послідовників, наукова та соціальна діяльність і здобутки від заснування до сьогодення…

в ювілейному випуску журналу «Проблемы старения и долголетия»